Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.12.2014 tarih ve 4564097 sayılı tasarruflu yazısı (Dahilde işleme izni süre uzatımında YGM Raporunda gerekçe ve gerçekleştirilen oranın belgelendirilmesi gerektiği hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :41208501/132.99

Konu :YGM Raporu

15.12.2014 / 4564097

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince düzenlenen muhtelif raporlarda, gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil eden ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri (YGM) tarafından düzenlenen DR1 kodlu tespit raporlarında, yapılan ek süre talebine ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmediği, dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın (tamir amaçlı izinlerde ilgili tamir işleminin) en az % 25 inin gerçekleştirildiğini tevsik edici hiçbir bilgi ve belgenin bulunmadığı, raporlara dahil edilen bazı ihracatların izin süresi içerisinde yapılmamış olduğu, gibi tespitlere yer verilmiştir.
Bu itibarla, dahilde işleme izni ile ilgili ek süre talebine yönelik olarak düzenlenen tespit raporlarında izin konusu işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın (tamir amaçlı izinlerde ilgili tamir işleminin) tamamının ilgili firmanın ihmal veya kusuru olmaksızın gerçekleştirilememe gerekçesinin belirtilmesi ile izin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın (tamir amaçlı izinlerde ilgili tamir işleminin) en az % 25 inin gerçekleştirildiğini tevsik eden bilgi ve belgelerin bulunmasına ve tespit raporuna dahil edilen ihracat beyannamelerinin tescil tarihi itibarı ile ilgili izin süresi içerisinde yapılmış olduğuna gerekli özenin gösterilmesi hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

 

Bakan a.

 

Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

İmer Gümrük © 2014. Tüm Hakları Saklıdır.