Mesleki Anlayışımız

Gümrük müşavirliği mesleki bir faaliyettir. Meslek mensuplarının yetki ve sorumlulukları 4458 sayılı gümrük kanunu ile belirlenmiştir. Bu meslek, tam anlamıyla güvene dayalı şekilde yapılmaktadır. Dış ticaret firmalarının dolaylı temsilcisi olarak hizmet üreten gümrük müşavirleri, mevzuat hükümleri karşısında ağır sorumluluklar üstlenmektedir.

Gümrük müşavirliği, ülkemizde 4458 sayılı gümrük kanunu yükümlerince yapılan sınavlar sonucu lisan eğitimi almış, sınavda başarılı olmuş ve staj süresini tamamlamış kişilere verilen “gümrük müşavirliği izin belgesi” karşılığında yapılan, mesleki bir faaliyet olmuştur. Gümrük müşavirleri hizmet verdiği firmaların tüm hak ve hukuklarını korurken, yasalara ve yürürlükteki mevzuat hükümlülüklerine uygun hizmet üretmek zorundadırlar. Gümrük müşavirleri, temsilcisi oldukları firmalarla birlikte yaptıkları işlemlerden dolayı hukuki ve mali açıdan müteselsilen sorumludur.

İMER olarak 3 gümrük müşaviri, 18 gümrük müşavir yardımcısı, 30 gümrük operasyon temsilcisi ve 10 finans & idari işlerden sorumlu ekibimiz ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
İmer Gümrük © 2014. Tüm Hakları Saklıdır.